������������������

1 ปี

posted on 02 Aug 2011 11:37 by oishigreentea
1 ส.ค.54 ครบรอบ 1 ปี ที่เราเลิกกัน
ขอบคุณทุกสิ่งที่เคยทำให้กัน
ขอบคุณที่ทำให้รู้ว่าสิ่งที่ทำกันมาแพ้แค่ความเหงา
 

310 วัน

posted on 07 Jun 2011 11:16 by oishigreentea
ขอให้เธอจงโชคดี

เจ็บ... และชินไปเอง

posted on 06 Jun 2011 10:29 by oishigreentea